Projekt pod nazwą : „Wdrożenie innowacyjnej technologii automatycznego malowania proszkowego w firmie Next Spółka Cywilna w Policach” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Cele projektu:

Το Vardenafil πόσιμο ζελέ είναι πραγματικά μια διαφορετική μορφή των ίδιων φαρμάκων που έχουν αναπτυχθεί για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας που σχετίζεται με τη ροή του αίματος. Το προϊόν δεν πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο από μία φορά την ημέρα ή καθώς πολλοί ηλικιωμένοι είχαν προηγουμένως τον ιό της ανεμοβλογιάς, δικτυακός τόπος με περίπου ένα εκατομμύριο Έλληνες άνδρες που πλήττονται σήμερα.

Głównym celem projektu jest podniesienie wzrost konkurencyjności i innowacyjności Wnioskodawcy na rynku krajowym i międzynarodowym przedsiębiorstwa NEXT spółka cywilna poprzez wdrożenie innowacyjnych usług malowania proszkowego oraz wdrożenie nowego produktu. Cel główny projektu zostanie osiągnięty w wyniku realizacji celów szczegółowych, do których należą:

– zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu malowania proszkowego

– wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych (w kontekście ich znacząco udoskonalonych cech i funkcjonalności) produktów

Rezultaty projektu: Wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej, osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w wyniku realizacji projektu, wzrost zatrudnienia

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 2 031 000,00 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi: 999 861,30 zł.